Veilings
Eiendomveiling - STAAK SAAIBOERDERY VEILING - Springbokvlakte (Limpopo) op 2019-07-12
Afslaer
Naam: Allan Sinclair
Selfoon: 082 528 0059
E-pos: allan.sinclair@vleissentraal.co.za
Verteenwoordigers
Naam: Hendrik  Van der Walt
Selfoon: 083 628 9301
E-pos: vdwalthp@senco.co.za
Area: ROEDTAN / MARBLE HALL / GROBLERSDAL
Naam: Johann  Vosser
Selfoon: 083 627 1491
E-pos: vs1@mweb.co.za
Area:
Aanvangstyd:
10:00
Streek:
Bosveld
Area:
Mookgophong (Naboomspruit)
Veilingspunt:
Plaas Kromdraai

S24°50'39.2" E028°58'17.0"Veilingsvoorwaardes:

VEILINGSVOORWAARDES:

ALGEMEEN

 • Kopers moet registreer en 'n afskrif van ID asook 'n bewys van fisiese adres inhandig
 • R2000 registrasiefooi wat terugbetaalbaar is indien geen aankope gemaak is nie.
 • Slegs bankgewaarborgde tjek of elektroniese oorbetalings op dag van veiling - GEEN KONTANT WORD AANVAAR NIE TOV BETALING VIR AANKOPE
 • BTW is betaalbaar
 • Vleissentraal se standaard-verkoopsvoorwaardes (Rules of Auction) bly van toepassing - beskikbaar op: www.vleissentraalbosveld.co.za
 • Verbruikersbeskermingswet - Wet 68 van 2008 - beskikbaar op: www.gov.za
 • Verkoper behou die reg voor om enige bate voor of tydens die veiling te onttrek sonder vooraf kennisgewing.

EIENDOMME

 • 10% Deposito van die totale koopsom van die eiendom is betaalbaar.
 • 6% + BTW Kopers kommissie betaalbaar
 • 14 dae bekragtigingstydperk
 • 30 dae vir gelewerde waarborge na bekragtiging

 

 

Veiling beskrywing:

1 134ha Geleë tussen Marble Hall (35km) en Modimolle (55km) op die Springbokvlakte. ± 120km Noord-Oos van Pretoria

Gedeelte 1 van die Plaas Middeldoorn 694KR (639ha) met 2 woonhuise.

Gedeelte 1 van die Plaas Kromdraai 626KR (494ha) met 2 woonhuise

6 Spilpunte

±747ha droë lande

±210ha weiding

Store

 

Losgoedere: Voerfabriek, trekkers, implemente, toerusting en vele meer

Losgoedere word verkoop na die eiendomme

 

Soek Veilings

Alle Veilings