Bethlehem

Tel: 058 303 5226
Faks: 058 303 2157
E-pos: bethlehem@vleissentraal.co.za

Adres:
H/v Cambridge- & Naudéstraat,
Bethlehem, 9701

Posadres:
Posbus 313, Bethlehem, 9700

kaart

Bethlehem Veilings

Oos-Vrystaat

Kennisgewings

BETREKKING  :  VEILINGSKLERK
VERANTWOORDELIKHEDE
  • Hantering van rekeningkundige funksies tydens veilings.
  • Afhandeling van veilings.
  • Ander take soos benodig.
VEREISTES
  • Rekenaarvaardig
  • Goeie menseverhoudinge
  • Moet onder DRUK kan funksioneer
  • Moet rybewys hę  
VERGOEDING
  • Ons bied 'n markverwante-pakket ooreenkomstig die pos aan, wat ook
pensioenvoordele insluit.
 
Stuur CV na:
 
Faks nr:   0865999542 OF E-Pos: hardus@vleissentraal.co.za
 
Vir navrae kontak:   Hardus Crouwkamp by 058 303 5226
 
SLUITINGSDATUM :  1 Mei 2015
 
 
**************************************