229 Bronkhorst St, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 0181
  Die beste bod

Leiers In Bemarking Van:

  • Lewendehawe
  • Wild
  • Losgoed
  • Eiendom

OPKOMENDE VEILINGS

HOEKOM VLEISSENTRAAL?


  • Vleissentraal het ten doel om die maksimum waarde van lewendehawe, wild en eiendom vir beide die koper en verkoper te onderhandel, met redelike terme, voorwaardes en die doeltreffende gebruik van tegnologie vir vinnige en akkurate diens.

  • Vleissentraal as nasionale bemarker lewer professionele en flinke diens met meer as 1700 veilings landswyd per jaar.

  • Bekwame en kundige bemarkers verseker dat beste pryse behaal word.

  • Betaling geskied op ooreengekome voorwaardes.

  • Bied terme aan goedgekeurde kopers.

Nuus

ELITE BULL GROWTH TEST CLASS / ELITE BULGROEITOETSKLAS 2022

On Monday 2 May 2022 we in collaboration with SA Studbook present the Elite[...]

Lees Meer >>